Acer campestre 'Nanum'
Χαρακτηριστικά
Ύψος 200cm
Width 250cm
Blossom Μάρτιο - Απρίλιο - Μάϊο
Colour Πράσινο - Κίτρινο
Cultivation Zone 5-6-7-8-9
Light Ημισκιά - Σκιά
Water Μέτριο
Minimum Temperature - 26 °C
Terrain Αμμώδες - Πηλώδες - Χονδρόκοκκο οργανικό - Οργανικό χουμώδες

Acer campestre 'Nanum'

Οικογένεια: Sapindaceae


Περιγραφή


Πρόκειται για ποικιλία του Acer campestre, ενός πολυετούς, φυλλοβόλου δενδρώδους είδους που προέρχεται από την Ευρώπη και την εύκρατη δυτική Ασία, όπου φύεται σε μεικτά φυλλοβόλα δάση στην πεδινή και την ημιορεινή ζώνη. Αποκτά πλούσια, πολύ συμπαγή δενδρώδη ανάπτυξη σφαιρικού σχήματος με πολύ πυκνή, σχετικά ορθόκλαδη κόμη και φτάνει σε ύψος 1,5 έως 2 m και πλάτος 2 έως 2,5 m. Το εξαιρετικά πυκνό φύλλωμα φέρεται σε επιμήκη κλαδιά που αναρτώνται σε σκούρο γκρίζο κορμό, αποτελείται από σχετικά μικρά, τρίλοβα ή πεντάλοβα φύλλα μήκους 4 έως 6 cm και πλάτους 5 έως 7 cm. Έχουν αρχικά φωτεινό και στη συνέχεια σκούρο πράσινο χρώμα, το οποίο σταδιακά αποκτά φωτεινούς κίτρινους τόνους το φθινόπωρο, ανισομηκείς λοβούς με αμβλεία άκρα, στιλπνή υφή και πριονωτά περιθώρια, ενώ είναι αναρτημένα σε κιτρινοπράσινους μίσχους. Τα μικρά κιτρινοπράσινα άνθη εμφανίζονται τους εαρινούς μήνες σε μικρές ομάδες πλάγια των βλαστών, δεν έχουν κάποιο καλλωπιστικό ενδιαφέρον και ακολουθούνται από χαρακτηριστικούς μικρούς πτερυγωτούς καρπούς (σαμάρες).


Καλλιέργεια


Είναι ένα φυτό με σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, αρκετά εύρωστο, πολύ ευπροσάρμοστο και εύκολο στην καλλιέργειά του. Προτιμά σχετικά προστατευμένες, προσήλιες έως ελαφρά σκιαζόμενες θέσεις και αμμώδη έως αμμοπηλώδη εδάφη με  πολύ καλή στράγγιση και μέτρια περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, ωστόσο προσαρμόζεται σε ένα μεγάλο εύρος συνθηκών εφόσον υπάρχει επαρκής εδαφική υγρασία και αερισμός του ριζικού του συστήματος. Θα πρέπει να προστατεύεται από τον ισχυρό απογευματινό ήλιο, ιδίως στις νότιες περιοχές της χώρας μας. Αυτό το πολύ ψυχροανθεκτικό είδος είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες - 26 °C, καθώς και στις περισσότερες ασθένειες και εχθρούς. Ωστόσο, πρόκειται για φυτό αρκετά ευαίσθητο σε εκτεθειμένες σε ισχυρά ρεύματα αέρα θέσεις, στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και στα ξηρά, έντονα αμμώδη εδάφη, στα οποία εμφανίζεται φτωχή ανάπτυξη και έντονη φυλλόρροια, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες. Συνίσταται να κλαδεύεται στο επιθυμητό μέγεθος κατά τη διάρκεια της ληθαργικής περιόδου (Δεκέμβριος-Ιανουάριος) προκειμένου να διατηρήσει το σχήμα και την ευρωστία του, ενώ μικρότερες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σχεδόν όλο το χρόνο. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται κυρίως με εμβολιασμό και σπανιότερα με μοσχεύματα.


Χρήσεις


Μια πολύ ασυνήθιστη και χαρακτηριστική καλλωπιστική ποικιλία σφενδάμου, η οποία διακρίνεται για την εξαιρετικά σφαιρική και πολύ πυκνή σκούρα πράσινη κόμη του, καθώς και για τη συμπαγή, γεωμετρική του ανάπτυξη. Προτείνεται ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του σε μεικτούς θαμνώνες ή δενδρώνες, ιδιαίτερα σε κήπους με σύγχρονο χαρακτήρα, καθώς και για τη χρήση του ως σημείο ενδιαφέροντος σε παρτέρια και άλλες χαμηλές φυτεύσεις. Κατάλληλο και για το σχηματισμό χαμηλών φυτοφραχτών ή άλλων γραμμικών φυτεύσεων, όπως και για τη φύτευσή του σε μικρές ομάδες.


  • Product Code: Acer campestre 'Nanum'1273
  • Availability: In Stock
  • 0.00€
  • Ex Tax: 0.00€